Oplopende inflatie: vlucht in Duits vastgoed

Het Financieele Dagblad (FD) gaf deze week in een artikel uitvoerig aandacht aan de dreiging van oplopende inflatie. Veel marktanalysten verwachten dat de geldontwaarding in de komende jaren sterk zal toenemen, vooral vanwege het verruimde monetaire beleid, maar ook door hogere energieprijzen en BTW verhogingen. Daarnaast wordt de verschuiving van productie naar consumptie in landen als China door enkelen als aanjager van inflatie gezien.

Link naar het artikel in het FD (paywall)

Nu de inflatie binnen Europa naar verwachting zal verschuiven van Zuid naar Noord gaan grote investeerders op zoek naar bescherming tegen geldontwaarding. De gebruikelijke aanbevelingen voor een inflatie hedge zijn high yield bonds, aandelen met een sterke marktpositie, infrastructuurfondsen en andere beleggingsroducten met een sterke inflatiecomponent. Vastgoed heeft traditiegetrouw ook een sterke inflatiecomponent. Joshua McCallum, obligatiespecialist bij UBS verwacht de inflatie in de zuidelijke eurolanden zal dalen en in de noordelijke eurolanden zal stijgen:

Van belang is waaraan beleggers hun geld uiteindelijk weer moeten uitgeven. ‘De laatste jaren was het zo dat de inflatie in de zuidelijke eurolanden hoog was en in de noordelijke landen laag’, zegt McCallum. ‘Maar nu gaan de lonen in Duitsland omhoog, en ook in Nederland wordt om hogere lonen gevraagd. Dat zal de inflatie in die landen opstuwen. Ik verwacht dat de inflatie in de zuidelijke eurolanden zal dalen tot net boven de 0%, in landen als Frankrijk en Nederland kan die boven de 2% uitkomen. Maar vooral Duitsland staat een hoge inflatie te wachten van zo’n 4%.’ De ideale bescherming daartegen, zo stelt McCallum: Duits vastgoed.

Duits vastgoed kent een stabiele waardeontwikkeling waarin een de inflatie met een beperkte time-lag wordt verdisconteerd. Indien kwalitatief goed vastgoed kan worden verworven, met langjarige huurcontracten en beperkte of geen onderhoudsachterstand, kan geprofiteerd worden van de sterke Duitse economie en de te verwachten oplopende inflatie.