Vijf oplossingen voor de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt heeft een probleem. Of, zoals je beter zou kunnen zeggen: de Nederlandse woningmarkt IS een probleem. De markt zit op slot, er is onvoldoende doorstroming, koopwoningen zijn onbetaalbaar, er is sprake van ‘scheefwonen’ in de huursector en in algemene zin sluit het aanbod niet aan bij de vraag. De problemen worden inmiddels wel over een breed front erkend maar concrete oplossingen blijven vooralsnog achterwege. Het fiscale vlek-op-vlek-beleid dat er nu is, wordt vermoedelijk door politieke factoren in stand gehouden. Korte termijn argumenten gaan dan voor langetermijn strategie. Micro (mijn eigen woongenot) gaat voor macro (de woningmarkt en de economie). Begrijpelijk, maar onterecht. En funest.

Om mijn steentje bij te dragen, heb ik vijf oplossingen voor de woningmarkt eens onder elkaar gezet.

1. Hypotheekrente-aftrek afschaffen
2. Overdrachtsbelasting afschaffen
3. Eigen woning forfait (voorheen huurwaardeforfait) afschaffen
4. Sociale huursector richten op subjecten (personen) in plaats van objecten (woningen)
5. Huursubsidie-regeling hervormen (in combinatie met punt 4)

Let wel: deze oplossingen hebben alleen zin als ze tegelijkertijd worden ingevoerd. Dat kan best stapsgewijs (bijvoorbeeld afbouw hypotheekrenteaftrek), maar echte oplossingen op dit gebied worden slechts bereikt door middel van een integraal woningbeleid.

(Deze blogpost zal puntsgewijs worden aangevuld. Commentaar altijd welkom)

[My apologies to anglophone readers of this blog as this blogpost is in Dutch and it covers a typically Dutch subject]

1 Comment

  1. Geen extra woningbouw?

    Overigens zou ik graag cijfers willen tegenkomen waaruit de problemen van huiseigendom blijken.
    Verder verlaten volgens mij de kinderen het ouderlijk huis op gemiddelde leeftijd van onder de 25 jaar. Geen slechte score op internationaal niveau.
    Als de huizenmarkt ergens meer dynamiek vandaan moet halen, is een meer liberale huurmarkt.

Comments are closed.